TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2012, của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Với tầm nhìn đến 2030 và chiến lược đã đề ra trường đang hướng mục tiêu đào tạo theo hướng thực tiễn, hiệu quả, thiên về kỹ năng thực hành, ứng dụng tại doanh nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề tốt nhất, trong bối cảnh phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Giới thiệu về SGT Đăng ký tuyển sinh Gọi ngay

KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Tên của bạn *

  Điện thoại *

  Khóa học ngắn hạn *

  Cao đẳng chính quy *

  Đại học trực tuyến, liên thông, văn bằng 2 *

  QUY TRÌNH 5 BƯỚC CỦA SGT

  NHỊP SỐNG SGT

  logodl2211
  logosphue2211