CÔNG KHAI GIÁO DỤC

THÔNG BÁO:
Về việc công bố công khai đề án mở mã ngành đào tạo trình độ cao đẳng/ trung cấp của một số ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông, chăm sóc sắc đẹp, công nghệ thông tin, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị khách sạn, thương mại điện tử, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, khối ngành ngoại ngữ